Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Teaser Il sentiero della Gioia - Salvatore Brizzi
Thomas Torelli
Thomas Torelli 2.22N theo dõi 58 Videos 125.45N lượt xem 2020-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-07
Tổng số lượt xem15.8N
Thích tỷ lệ 5.31%
Số lần bình luận38
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.29TR - 7.18TR
Tỷ lệ tương tác 7.71%
Thẻ gắn
Thomas Torelli
Giới thiệu
"..siamo fatti di luce, quindi ciò che noi chiamiamo zona d'ombra,
è solo assenza temporanea di luce, quindi anche il buio non è altro che una sfumatura della luce".

Salvatore Brizzi fra i protagonisti del film documentario di Thomas Torelli "Il sentiero della Gioia".
Sostieni il film, vai su: http://sostieni.link/26202
Mở