Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【新台】うまい棒は一撃で一万発でる一発台? [Pうまい棒4500~10500] 桜#257
桜鷹虎〈さくらたかとら〉
桜鷹虎〈さくらたかとら〉 441.13N theo dõi 1197 Videos 480.24TR lượt xem 2021-08-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-30
Tổng số lượt xem1.67TR
Thích tỷ lệ 84.9%
Số lần bình luận965
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.22TỶ - 2.22TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.06%
Thẻ gắn
桜鷹虎 パチンコ 一発台 役物 権利物 うまい棒
Giới thiệu
新台のPうまい棒4500~10500を打ってきました。
その結果は...

#うまい棒
#一発台
#新台

桜鷹虎サブ
https://www.youtube.com/channel/UC3gloj8_AlnR8E5U3R7zVyw

桜鷹虎ツイッター
https://twitter.com/sakuratakatoraN
Mở