Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
다이어트 식단 브이로그#1✨_ 일주일 동안 -3.5kg감량 극단적 다이어트 식단| 토마토로 시작해 삼겹살로 끝나는(?)|48kg 목표
온정Onjung
온정Onjung 2.65N theo dõi 22 Videos 163.33N lượt xem 2021-04-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-29
Tổng số lượt xem1.12N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 42.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 500.5N - 591.5N
Tỷ lệ tương tác 10.04%
Thẻ gắn
온정 onjung 다이어트 다이어트 브이로그 다이어트 식단 다이어트 식단 브이로그 식단 브이로그 먹방 브이로그 폭식 브이로그 다이어트 운동 다이어트 전후 다이어트 도시락 다이어트 브이로그 식단 다이어트 브이로그 폭식 삼겹살 먹방 치킨 먹방 자메이카 먹방 자메이카통다리구이 먹방 BBQ 먹방 엉터리생고기 먹방 엉생 먹방 브이로그 일상 브이로그 먹방 브이로그 학생 브이로그 Diet Vlog 보통에서 마름 다이어트 보통에서 마름 보통에서 마름 식단 보통에서 날씬 다이어트 보통에서 마름 다이어트 식단 일주일 다이어트 보통에서 마름으로 Diet Meal Vlog
Giới thiệu
💕구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다💕
💕 Please subscribe and like💕

※ 영상에 자동차 경적소리가 많이 들어가 있어요 양해부탁드립니다🙇🏻‍♀️
.
안녕하세요 온정입니다(о´∀`о)
요즘 식단 관리 중이라 올릴 영상이 없어서 다이어트 영상 한번 찍어봤습니다ㅎ.. 전에 한번 댓글에 다이어트 식단 어떻게 했는지 알려달라고 하신 분이 계셨는데.. 거의 이렇게 먹으면서 뺐어요 단기간으로 잡고 극단적으로 조금 먹고 운동 1시간씩 매일 했어요! 이렇게 해서 65kg에서 53kg까지 뺐었습니다 (지금 야식 땜에 다시 쪄서 다이어트 중이지만ㅋ)
목표몸무게가 48kg라서 달성할 때 까지 몇 번 이렇게 다이어트 브이로그 간간히 올릴게요!

#구독 #좋아요 #다이어터
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)