Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Couponing @Walgreens 10/14/2021
Mrs. Save-Alot
Mrs. Save-Alot 16.5N theo dõi 765 Videos 1.24TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-16
Tổng số lượt xem274
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 1.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 53.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu