Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
갑오징어낚시 2021년형 진화한 가지채비 (119갑 동영상 사용채비) 쭈꾸미,쭈꾸미낚시,주꾸미,주꾸미낚시,갑오징어,갑오징어낚시
생활낚시광
생활낚시광 21.8N theo dõi 161 Videos 4.2TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem143.61N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận669
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 65.33TR - 117.61TR
Tỷ lệ tương tác 6.02%
Thẻ gắn
갑오징어 갑오징어낚시 가지채비 갑오징어에기 주꾸미 쭈꾸미 쭈꾸미낚시 주꾸미낚시 생활낚시광
Giới thiệu
#갑오징어 #갑오징어낚시 #갑오징어에기 #에기
채비만드는 것이 잘 안보이신다는 VOC가 많아 영상을 다시 찍어 업로드합니다.

포괄적인 설명이나 만드는 방법등을 참고해주시기 바랍니다.

항상 감사합니다. 최선을 다하겠습니다.
Mở