Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Porte Oculto Diferentes Maneras
Calibre 22
Calibre 22 9.82N theo dõi 122 Videos 1TR lượt xem 2022-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-21
Tổng số lượt xem37.26N
Thích tỷ lệ 2.86%
Số lần bình luận116
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.77TR - 12.19TR
Tỷ lệ tương tác 5.97%
Thẻ gắn
Porte Oculto Diferentes Maneras Calibre 22 porte oculto otra opcion la mejor funda para porte oculto la pistola mas vendida para portar oculta apendix carry porte oculto tiro defensivo con porte oculto como portar mi arma errores comunes arma oculta que pistola comprarias para portar oculta perfecta para portar facil de ocultar la mejor pistola para portacion porte oculto manera correcta los mejores holsters para porte oculto como portar a la una y sin miedo
Giới thiệu
consejos para la portacion oculta en Florida y lugares donde se permita,
adquiriendo primero tu licencia de portacion, consulta donde vives para poder
hacerlo
Mở