Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ticket to Tokyo: Kakigōri | Microsoft Teams
Microsoft
Microsoft 792N theo dõi 895 Videos 45.86TR lượt xem 2021-07-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem5.04N
Thích tỷ lệ 85.3%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 2.27TR - 2.63TR
Tỷ lệ tương tác 3.57%
Thẻ gắn
Microsoft Teams Olympic TV Commercial Microsoft Teams Olympic TV Ad Microsoft Olympic Commercial Microsoft Olympic Ad Microsoft Teams Olympic Ad Microsoft Tokyo Commercial Microsoft Tokyo Ad Microsoft Japan Commercial Microsoft Japan Ad Teams Olympic Commercial Teams Olympic Ad Video Conference Olympic Commercial Video Conference Olympic Ad Microsoft Ice Cream Commercial Microsoft Shave Ice Ad
Giới thiệu
This summer, the world had plans to visit Tokyo. But when travelers couldn’t get there, they were able to see and experience the city through Microsoft Teams.  Locals were able to share their favorite places to eat, like hidden shops that serve kakigōri, a popular summertime treat. Where there’s a team, there’s a way.

Learn More: http://inculture.microsoft.com/tokyo-teams

Audio-described version: https://youtu.be/IiGRcjNez2s

Subscribe to Microsoft on YouTube here: https://aka.ms/SubscribeToYouTube

Follow us on social:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/microsoft/
Twitter: https://twitter.com/Microsoft
Facebook: https://www.facebook.com/Microsoft/
Instagram: https://www.instagram.com/microsoft/

For more about Microsoft, our technology, and our mission, visit https://aka.ms/microsoftstories
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)