Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
遊戯王で神引きするはんじょうと加藤純一【2022年1月14日】
【公認】厳選 はんじょう切り抜き
【公認】厳選 はんじょう切り抜き 14.4N theo dõi 402 Videos 15.91TR lượt xem 2022-01-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-15
Tổng số lượt xem9.87N
Thích tỷ lệ 0.75%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 68.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.18TR - 13.1TR
Tỷ lệ tương tác 5.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu
はんじょうさんのtwitch
https://www.twitch.tv/hanjoudesu
はんじょうさんのYouTube
https://www.youtube.com/channel/UCRb4IVckX44UIDzyykek_gA
はんじょうさんのOPENREC
https://www.openrec.tv/user/hanjyou

#はんじょう切り抜き #はんじょう #切り抜き #おにや
#加藤純一 #もこう #ゆゆうた
Mở