Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Дочери президента Путина в бизнесе на коронавирусе [12+]
Глеб Пьяных ДОМ ЗА ГОД
Глеб Пьяных ДОМ ЗА ГОД 582N theo dõi 403 Videos 110.28TR lượt xem 2020-04-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.19TR
Thích tỷ lệ 4.1%
Số lần bình luận9.13N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 119.89TR - 399.67TR
Tỷ lệ tương tác 8.26%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Частная фирма поставляет тесты на коронавирус для мэрии Москвы и управлению делами президента. Причем здесь дочери президента Путина?
Mở