Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【姜十七】姜十七网恋被亲哥发现挨骂了?姜十一太不靠谱了,还不得靠亲妹妹帮忙打点一切!还敢教训我! #姜十七 #姜十一
姜十七
姜十七 25.1N theo dõi 16 Videos 380.71N lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem41.62N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.55TR - 13.62TR
Tỷ lệ tương tác 2.08%
Thẻ gắn
Giới thiệu