Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
욥을 견디게 한 것들_욥기 12장 2021.09.19 홍정현P
대한예수교침례회 수원교회
대한예수교침례회 수원교회 5.49N theo dõi 302 Videos 1.11TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-14
Tổng số lượt xem7.43N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.36TR - 6.09TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
생명의말씀선교회 수원교회 주일설교
http://suwon.jbch.org : 수원교회 공식 홈페이지

제목 : 욥을 견디게 한 것들_욥기 12장
날짜 : 2021년 09월 19일
강사 : 홍정현 목사
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)