Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
總統國慶"四堅持"! 國際支持"兩岸互不隸屬"? 法國證實派軍艦經過台海 美印日澳海軍齊聚孟加拉灣 抵制中國? |廖筱君主持|【新台灣加油 精彩】20211014|三立新聞台
新台灣加油
新台灣加油 230N theo dõi 8239 Videos 180.92TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem4.16N
Thích tỷ lệ 92.6%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.5TR
Tỷ lệ tương tác 10.74%
Thẻ gắn
新台灣加油 廖筱君 三立新聞 政治 政論 蔡英文 國民黨 民進黨 中國 君臨天下事 港版國安法 習近平 國慶 兩岸互不隸屬 法國 軍艦 台海 孟加拉灣
Giới thiệu
➲追蹤新台灣加油廖筱君粉絲團:http://bit.ly/2H3jUr9
➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e
➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt
➲從台灣看世界時事不漏接 https://goo.gl/djuiiU
➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e
➲ 立即訂閱【三立LIVE新聞】: https://goo.gl/7FaFJW
#新台灣加油 #廖筱君 #三立新聞
Mở