Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Day 29 of being parents #shorts
Matt & Abby
Matt & Abby 2.66TR theo dõi 769 Videos 2.46TỶ lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-09
Tổng số lượt xem2.69TR
Thích tỷ lệ 6.93%
Số lần bình luận629
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.22TỶ - 1.42TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.16%
Thẻ gắn
Giới thiệu