Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
메이플 카루타돌이 - 와일드헌터 템세팅 코어강화 주간보스 [메이플스토리 파원]
파원
파원 33.7N theo dõi 180 Videos 8.98TR lượt xem 2021-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem49.18N
Thích tỷ lệ 95%
Số lần bình luận193
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.38TR - 40.26TR
Tỷ lệ tương tác 4.54%
Thẻ gắn
메이플 메이플스토리 카루타 카루타돌이 와헌 와일드헌터 레지스탕스 궁수 템세팅 템셋팅 코강 코어강화 젬펙업 주간보스 보스돌이
Giới thiệu
카루타돌이 와일드헌터편입니다.

영상에 나오는 지출내역은 어디까지나 제가 사용한 메소와 아이템들을 기록한 것일 뿐!
'저정도 투자하면 이정도 스펙 나온다' 라는 뜻이 아니라는 점 명심해주세요!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BGM list -

Track: SVRRIC & RUINDKID - Fall To My Grave ft. Silent Child [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/11R9Hmzxg-k?
Free Download / Stream: http://ncs.io/FallToMyGrave

Track: Y&V - Back In Time [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://www.youtube.com/watch?v=VuSbd-N0z8c
Download: http://ncs.io/backintime

Track: Clarx - Bones [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/8Tu0lcl75yg
Download: http://ncs.io/Bones

Track: Robin Hustin x TobiMorrow - Light It Up (feat. Jex) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/bdE_SyHad90
Free Download / Stream: http://ncs.io/LightitupYO
Mở