Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Alexandria Ocasio-Cortez Cooking Class Ep 1
Haters Of Alexandria Ocasio-Cortez
Haters Of Alexandria Ocasio-Cortez 194 theo dõi 406 Videos 79.04N lượt xem 2019-05-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem156
Thích tỷ lệ 50%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 80.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 7.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Alexandria Ocasio-Cortez
Mở