Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[빡꾼] 거제도 장승포 벵에돔낚시
부부조사빡꾼
부부조사빡꾼 15.2N theo dõi 218 Videos 4.97TR lượt xem 2021-05-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem12.33N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận170
Tỷ lệ lượt xem 81.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.59TR - 10.1TR
Tỷ lệ tương tác 15.93%
Thẻ gắn
바다낚시 낚시 부부낚시 부부조사 초보낚시 벵에돔낚시 인기낚시 거제도장승포 목줄찌 이단찌 Real fishing
Giới thiệu
#빡꾼 #바다낚시#벵에돔낚시


안녕하세요 부부조사빡꾼 입니다
거제도 장승포 벵에돔낚시 영상입니다
재밌게 봐주시고 구독과 좋아요 알람 한 번씩 부탁드리겠습니다^^

📧인스타 : @부부조사빡꾼
📧이메일 : [email protected]

#사용장비 #촬영장비

#로드 : 1.2호(원더랜드/그랜드마스터2)
#릴 : 3000번(시마노/19테크늄)
#뜰채 : 그랜드마스터600(원더랜드)
#원줄 : 1.25호 (STROFT/컬러라인)
#목줄 : 1호 STROFT(FC2/카본라인)
#촬영장비 : FDR -X300/HDR-AS300R
#채비소품 : 에프원낚시쇼핑몰
Mở