Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BIG BABY TAPE - ОН ТЕБЯ ЦЕЛУЕТ (КЛИП) feat. Руки Вверх [Перезалив]
_Example
_Example 1.33N theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2019-11-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem761
Thích tỷ lệ 2.37%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 57.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 386.75N
Tỷ lệ tương tác 4.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu
BIG BABY TAPE - ОН ТЕБЯ ЦЕЛУЕТ (КЛИП) feat. Руки Вверх
Mở