Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
cotton candy #cottoncandy #foryou #foryoupage #fyp #candy #HomeCooking #gourmet #art / 002
Ethan Funny Family
Ethan Funny Family 2.13TR theo dõi 265 Videos 1.47TỶ lượt xem 2021-05-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem116.93TR
Thích tỷ lệ 3.86%
Số lần bình luận10.96N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 53.2TỶ - 61.71TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.96%
Thẻ gắn
Giới thiệu