Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
트롤촌 생겼나요
근모닝
근모닝 48.1N theo dõi 350 Videos 27.62TR lượt xem 2022-06-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-22
Tổng số lượt xem23.82N
Thích tỷ lệ 1.69%
Số lần bình luận67
Tỷ lệ lượt xem 49.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 10.82TR - 19.49TR
Tỷ lệ tương tác 4.5%
Thẻ gắn
오버워치 FPS장비 아메가메 근모닝 칼하트
Giới thiệu