Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
킬내기 연패중.. 오늘 끊을 수 있을까요? (2021.09.17)
킴성태TV [풀영상 다시보기]
킴성태TV [풀영상 다시보기] 40.3N theo dõi 371 Videos 11.04TR lượt xem 2021-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-14
Tổng số lượt xem11.78N
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 29.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.36TR - 9.64TR
Tỷ lệ tương tác 1.04%
Thẻ gắn
킴성태 킴성태TV 유튜브 킴성태 유튜브 게임 배그 리그오브레전드 배틀그라운드 아프리카 아프리카TV 오버워치 옵치 인방 인터넷 방송 bj 비제이 게임bj 킴해적단 깨박이 박사장 김봉준 감스트 서든어택 서든 youtube 워존 콜오브듀티 블리자드 fps 어몽어스
Giới thiệu
본 채널은 배너광고형 유료 광고를 포함하고 있습니다.

[아프리카TV] http://www.afreecatv.com/rrvv17
[수정 및 건의사항] [email protected]
[광고스폰문의] [email protected]
[컨텐츠 추천] [email protected]
Mở