Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cambio a su madre por su esposa
Hobby
Hobby 47.7N theo dõi 18 Videos 448.8N lượt xem 2021-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem113
Thích tỷ lệ 2.65%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 11.5%
Thẻ gắn
historias historiasdevida reflexionesdevida historiasdelavidareal
Giới thiệu
Este hombre tuvo que elegir entre su madre y la mujer con quien convivía, mira que pasó...
Mở