Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
What can Crystal Palace expect from Ebere Eze? (James Lawrence Allcott - QPR fan)
FYP TV
FYP TV 1.52N theo dõi 275 Videos 202.57N lượt xem 2020-08-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-24
Tổng số lượt xem3.1N
Thích tỷ lệ 3.22%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 5.47%
Thẻ gắn
eberechi eze eze eze crystal palace
Giới thiệu
QPR fan and Premier League presenter James Allcott gives us the lowdown on new Palace signing Eberechi Eze.

Check out James's channel here: https://www.youtube.com/channel/UCBo6GODq8tM6iuIEvxFUEqw

►SUBSCRIBE TO FYP TV HERE - http://bit.ly/2h2ohqe
►Follow FYP on Facebook: http://bit.ly/2dK59KO
►Follow FYP on Twitter: http://bit.ly/2dyq9AJ
►Email us: [email protected]

Music: "Dance" from Bensound.com
Mở