Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
stray kids release new song ya ya ya full cam live performance
OnceSayA StrayKids
OnceSayA StrayKids 20.9N theo dõi 17 Videos 6.32TR lượt xem 2017-12-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.61N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 12.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 7.8%
Thẻ gắn
stray kids stray kids jyp stray kids buskin performance stray kids yayaya stray kids news song stray kids 3racha stray kid bang chan stray kids changbin stray kids jisung stray kids hyunjin stray kids jeongin stray kids seungmin stray kids woojin stray kids felix stray kids live stray kids live performance stray kids mission buskin stray kids full cam stray kids ya ya ya bts got7
Giới thiệu
stray kids release new song, ya ya ya full cam version.
Mở