Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
옆으로 내려갈래 [ 시티즈 스카이라인 : 강변도시 03 ]
별릭
별릭 10.4N theo dõi 382 Videos 2.4TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.27N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 31.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.47TR - 2.66TR
Tỷ lệ tương tác 1.22%
Thẻ gắn
별릭 시티즈 스카이라인 도시건설 cities skylines 공략 강좌 강의 초보 시린이 바다나들목 스타라이트 별고래 교육 도로 교통 dlc 모드 에셋 IC 미친시장 관광구역 대중교통 도로해결 도로막힘 누구나 쉽게 막힘없이 힐링 모드없이 바닐라 노모드 노에셋 에셋없이 노치트 미션 고속도로 imperatur 자작맵 지하철 모노레일 교통문제 교통해결 차밀림 버스 안내서 도로교통 핵심 주차금지 도로분산 교통분산 구역분산 도시계획 파산 재정난 2층도로 상품부족 상점부족 근로자부족 교육받은 근로자 역주행 기차 도시미화 미화 싸2코 강변 주상복합 인터체인지
Giới thiệu
반대 방향은 언젠가 만들겠지

◎ 일반 : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2478832568
◎ 콤팩트 : https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2479733851

◈ 모드, 에셋, 프롭 전부 사용안함. DLC 전부 있음.
기타 사용중인 자산은 모두 in게임에서 직접 제작했습니다.
스팀 창작 마당에 공유되어 있습니다. (한글로 별릭 검색)

★유튜브 멤버십
https://www.youtube.com/channel/UCgvYBsEPP-q1jDmGrN4LvMw/join
생방송 풀 영상은 멤버십으로 업로드 됩니다.

☆트윕 후원 (미션,슬롯머신)
https://twip.kr/astroric

▶ 트위치 주소
https://www.twitch.tv/astroric

▷ 네이버 카페 (공지 및 일정)
https://cafe.naver.com/astroric

▣ 영상에 나오는 모든 BGM은
저작자 표시가 필요없는 유튜브 무료 음악입니다.

#별릭, #시티즈, #IC
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)