Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Что обязательно нужно делать после cekca?
Afonshin Style Прозрение И Мотивация
Afonshin Style Прозрение И Мотивация 132N theo dõi 1262 Videos 34.57TR lượt xem 2021-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-04
Tổng số lượt xem19.05N
Thích tỷ lệ 2.45%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 14.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.02TR - 3.45TR
Tỷ lệ tương tác 3.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu
СКАЗАТЬ СПасибо можно донатом: ✔https://www.donationalerts.com/r/dembel376

курсы по прокачке личности у меня в вк https://vk.com/afonshinstyle
В ИНСТЕ https://www.instagram.com/afonshinalex/
Контакты
✔ Почта : [email protected]
✔ Я Вконтакте https://vk.com/afonshinstyle
Для заказа моих курсов пишите мне ВК
✔ ГРУППА ВК : https://vk.com/afonshin_style
✔ Мой Форум Пишите Свой Истории : http://afonshinstyle.fludilka.su

#afonshinstyle#ушладевушка#вернутьбывшую
Mở