Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
더 클래식 게임 [2022 챔스 파이널 트레일러 - 피날레]
오비레이 사커
오비레이 사커 39.7N theo dõi 84 Videos 9.09TR lượt xem 2022-05-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-12
Tổng số lượt xem6.57N
Thích tỷ lệ 2.17%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 16.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.98TR - 5.36TR
Tỷ lệ tương tác 6.58%
Thẻ gắn
Giới thiệu
21/22 UEFA 챔피언스리그 파이널 ' D-2 '
챔스 결승에 가장 잘 어울리는 두 '클래식'이 펼칠 세 번째 맞대결.
어떻게든 축구 역사에 영원히 기록되고 기억될 경기.

#챔스 #결승 #리버풀 #레알마드리드
Mở