Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
함께 울고 웃으며 삶을 거닐다(에세이 모음)_ 책읽어주는남자 ASMR
신의목소리
신의목소리 15.1N theo dõi 63 Videos 755.3N lượt xem 2021-02-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-23
Tổng số lượt xem1.15N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 7.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 523.25N - 932.75N
Tỷ lệ tương tác 7.33%
Thẻ gắn
책읽어주는 책읽어주는남자 오디오북 힐링 에세이 좋은지 나쁜지 누가 아는가 류시화 보노보노처럼 살다니 다행이야 모든 요일의 여행 여행 에세이 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기 무라카미 하루키 하루키 에세이 하루키 달리기 하루키 마라톤 딸에게 보내는 굿나잇 키스 이어령 나는 나로 살기로 했다 김수현 작가 책 읽어주는 책읽어주는 남자 오디오 북 ASMR asmr 책읽어주는남자 asmr 책읽어주는 남자 asmr 신의 목소리
Giới thiệu
[좋은지 나쁜지 누가 아는가]
류시화
더숲

[보노보노처럼 살다니 다행이야]
김신회
다산북스

[모든 요일의 여행]
김민철
북라이프

[달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기]
무라카미 하루키
임홍빈 옮김
문학사상

[딸에게 보내는 굿나잇 키스]
이어령
열림원

[나는 나로 살기로 했다]
김수현
마음의숲

-사용한 음악-
'Mesmerize'
Kevin MacLeod의 Mesmerize은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/... 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/royalty-...
아티스트: http://incompetech.com/
Mở