Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Palmer & Hughes, Vol. 1 - All through the night
Clases de acordeón
Clases de acordeón 35.8N theo dõi 202 Videos 3.2TR lượt xem 2022-06-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-06
Tổng số lượt xem370
Thích tỷ lệ 1.62%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 4.32%
Thẻ gắn
Acordeón Accordion Acordeon Acordeón de tecla Acordeón de teclado Acordeón piano acordeón de botones clases tutoriales instruccionales video tutorial aprende acordeón acordeón diatónico acordeón principiantes aprender acordeón tutoriales de acordeón música norteña vals polka polca tango bolero diatonic accordion hohner gabanelli bajos botones
Giới thiệu
Accordion Course Vol. 1
Palmer & Hughes
All through the night

Compra el curso completo aquí:
https://www.iramgallardo.com/product-page/curso-de-acorde%C3%B3n-palmer-hughes-volumen-1

Web: www.iramgallardo.com
Facebook: www.facebook.com/iramgallardoacor
Mở