Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
180106 젝스키스 대구콘 - 로드 파이터 : 원곡! 강성훈 직캠 [SECHSKIES - Road Fighter]
A_HA
A_HA 1.1N theo dõi 80 Videos 449.21N lượt xem 2018-01-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.64N
Thích tỷ lệ 2.52%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.36TR - 7.89TR
Tỷ lệ tương tác 3.35%
Thẻ gắn
젝스키스 젝키 강성훈 로드파이터 젝스키스 로파 SECHSKEIS SECHS KIES KANGSUNGHOON KANGSUNGHUN KANG SUNG HOON ROAD FIGHTER カンソンフン ジェクスキス
Giới thiệu
팬들의 최애곡 로파 원곡을 준비한 갓성훈!
Mở