Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Редкие и дорогие монеты 25 рублей 2017 года
1 рубль+
1 рубль+ 4.2N theo dõi 76 Videos 1.31TR lượt xem 2018-01-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem313
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 1.6%
Thẻ gắn
монеты россии стоимость редкие дорогие 25 рублей 2017 года карабин дари добро детям чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
Giới thiệu
Дорогие монеты 25 рублей 2017 года: "Карабин" и "Дари добро детям"
Mở