Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이스라엘의 회복은 이제 물건너 간 걸까?
좁은길 가이드 Holy Spirit
좁은길 가이드 Holy Spirit 24.8N theo dõi 142 Videos 4.66TR lượt xem 2021-09-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem15.67N
Thích tỷ lệ 95%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 63.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.12TR - 12.83TR
Tỷ lệ tương tác 4.49%
Thẻ gắn
Giới thiệu
성경은 마지막 때에
이스라엘이 다시 회복될 거라고 말씀합니다.

그리고 이런 이스라엘의 회복은
육적인 회복과 영적인 회복으로 나눌 수 있습니다.

먼저, 육적인 회복은 성경에 기록된 그대로
성취되는 것을 전제로 해야 합니다.

그래서 이스라엘이 1948년에 건국됨으로써
회복됐다는 사실을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다.

그리고 남은 건 영적인 회복인데
많은 경우, 이 영적인 회복을
육적인 회복과 혼동합니다.

----------------------------
일부 음성은..
인공지능 성우 서비스 타입캐스트에서 제작되었습니다.
인공지능 성우 성배 https://typecast.ai/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)