Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
신비한 배도라지🍐 사과당근🍎🥕 이 왔다! | 신비 금비랑 즐겁게 노래를 불러봐요✨ | 신비아파트 공식 채널
신비아파트 공식채널 - Shinbi House
신비아파트 공식채널 - Shinbi House 944N theo dõi 1479 Videos 578.89TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem11.42N
Thích tỷ lệ 94.5%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 1.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 5.18TR - 9.35TR
Tỷ lệ tương tác 3.31%
Thẻ gắn
신비아파트 배도라지송 cj온스타일 배도라지 사과 사과즙 배즙 신비 금비 음료 건강음료 어린이음료 신비아파트4
Giới thiệu
찬바람과 함께 성큼 다가온 가을🍂
아이들의 면역과 목건강을 책임질
'신비한 사과당근 & 신비한 배도라지'가 왔다!!!

신비 금비랑 '신비한 사과당근 & 배도라지' 먹으면서
즐겁게 노래 불러봐요~ 🎵

▶신비한 사과당근 더 알아보기: https://bit.ly/3j1WBA6
▶신비한 배도라지 더 알아보기: https://bit.ly/3AHyxZo

📌 TV 방영: 매주 목요일 저녁 8시 투니버스 방송!
📌 유튜브 하이라이트: 매주 목요일 저녁 8시 30분 업로드
📌 유튜브 고스트 뮤지컬: 매주 일요일 오전 10시 업로드

#신비아파트 #배도라지송 #사과당근송
Mở