Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【オリジナルMV】崩れる音 feat.Renri Yamine
hatabow333 ♪
hatabow333 ♪ 275 theo dõi 85 Videos 1.07TR lượt xem 2021-05-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.27N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.36TR - 4.34TR
Tỷ lệ tương tác 6.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Lyric:たろいも @51kMkkr
Music:hatabow333  @hatabow333
illustration:よわいにんげん様 @yowaiyowai3
Mở