Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bradley Simms Football Highlights
OF Simms96
OF Simms96 9.67N theo dõi 38 Videos 398.56N lượt xem 2021-01-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem593
Thích tỷ lệ 6.07%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 6.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 204.75N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 22.93%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hope you all enjoyed the video if you did give it a LIKE COMMENT and SUBSCRIBE!!

Follow me on Instagram - https://www.instagram.com/ofsimms96/

Follow me on TikTok - https://vm.tiktok.com/ZSc5ndR6/

Follow me on Twitter - https://mobile.twitter.com/OFSimms96

Add my Snapchat - https://www.snapchat.com/add/bradstarsimm
Mở