Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
5 Hábitos Que Te Convertirán En Rico
Motivacion Practica
Motivacion Practica 17.5N theo dõi 13 Videos 1.71TR lượt xem 2016-02-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.49TR
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận620
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 272.49TR - 490.49TR
Tỷ lệ tương tác 1.87%
Thẻ gắn
hábitos que te convertirán en rico habitos que te convertiran en rico 5 hábitos que te convertiran en rico motivacion practica motivación práctica invertir mejor
Giới thiệu
#1 recomendacion numero uno para ganar dinero!
http://motivacionpractica.com/optin5habitos/


En este video hablo de los 5 hábitos que te convertirán en rico, la adopción de estos 5 hábitos separa a las personas ricas de las personas pobres.
Los 5 hábitos son:
1. Pasión
2. Trabajo Duro
3. Salir de la zona de confort
4. Persistencia
5. Adicción al aprendizaje

Música new frontiers Ross Budgen
https://www.youtube.com/watch?v=4NGZQqPpDMw


https://www.youtube.com/watch?v=GILOqq5jpAw
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)