Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The most “colorful” really long Nail #shorts #nails
ilysm Nails
ilysm Nails 1.05TR theo dõi 1118 Videos 1.39TỶ lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem1.02TR
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận207
Tỷ lệ lượt xem 98%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 187.34TR - 337.22TR
Tỷ lệ tương tác 3.58%
Thẻ gắn
Giới thiệu
All products listed on my website:
http://www.ilysmnails.com

#nails #nailart #polygel #gelnails #acrylicnails #nailhacks #nailpolish #satisfying #oddlysatisfying
Mở