Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
英文練習:口语对话听力练习 What did you buy?
标普英语
标普英语 32.3N theo dõi 108 Videos 2.87TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem32.25N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 99.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 14.65TR - 17.01TR
Tỷ lệ tương tác 2.51%
Thẻ gắn
learn study first school phrases words listening conversation speak 初级 聽力 基本 简单 短语 练习 英语 english 英文 睡眠學習 英語學習 常用英文 英語單字 外語 英語口語 快速学习英语 學英語 如何學習英語 學習英語 英語在日常生活 英語課 英語課程 發音 實踐 實踐英語詞彙 英語單詞 learn english learn english while you sleep 基礎英文 英语会话 英语听力 外语 外语学习 英语词汇 句子 英语单词 学英语 如何学习英语 学习英语 英语在日常生活中 英语口语 中文 汉语 我要学习英语 英语短语 英语发音 英语句子 睡眠学习 常用英语 初学者单词 初学者句子 鲜活口语 基础英语短语 生活口语 口语技能 实用英语 实用英文短语 零基础口语词汇 零基础 英语 生活口语 英文 口语练习 英文 nate-onion english 鲜活口语说生活 用英语叙述每天的生活 鲜活英语 日常英语会话 英文 短语
Giới thiệu
大家好!今天我们学英语,我希望大家多看多学。如果大家把我这些英文视频拿娱乐节目来看,那你们的英语就了不得了。如果可以我希望大家可以跟着我一起读。
英文練習:口语对话听力练习 What did you buy?
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)