Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
미니가 웅이아부지 된 사연 (팩트, 제대로 알자, 크롬 딜리트, 근엄-진지, 웃끼지 않음 주의)
mediaAUTO 미디어오토
mediaAUTO 미디어오토 215N theo dõi 660 Videos 81.88TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem80.9N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận428
Tỷ lệ lượt xem 37.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 36.8TR - 66.24TR
Tỷ lệ tương tác 9.26%
Thẻ gắn
장진택 자동차 영상 미디어오토 mediaAUTO 유은익 개그 코미디 진지 엄숙 CAR KOREA 한국 서울 현대자동차 기아자동차 시승 리뷰 테스트 시승기 실험 실험실 띠리릭띠리릭 음성변조 편집 기부 사회공헌 안전운전 양보운전 자동차문화 유튜버 기자 저널 저널리즘 미니 크롬도금 환경규제 크롬 구글 crome 맹독성 친환경 환경오염 delete
Giới thiệu
#미니 #크롬도금 #웅이아부지
진짜 이유를 알아보았습니다. 진지합니다. 웃음끼 없음 주의

ⓒmediaAUTO 《미디어오토》의 모든 콘텐츠에 대한 권리는 《미디어오토》에 있습니다. 영상 URL이나 소스 코드를 통한 공유는 얼마든지 가능하나, 카피나 재편집, 복제 등은 금지합니다.

콘텐츠 문의 및 다양한 소통
장진택 이메일ㅣ [email protected]
장진택 페이스북ㅣ www.facebook.com/jintaekchang
장진택 인스타그램ㅣ www.instagram.com/jintaekchang
미디어오토 구독하기ㅣhttps://bit.ly/2Pdo2rx
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(주) 미디어오토ㅣ대표 장진택ㅣ창간 2019년 1월ㅣ인터넷신문사업등록번호 서울 아53361ㅣ사업자등록번호 383-88-01654ㅣ서울 마포구 상암동 월드컵북로 54길25 DMC 푸르지오시티 1024호ㅣ문의 [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)