Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Что нужно делать Мальцеву
Мальцев против Путина
Мальцев против Путина 77.1N theo dõi 112 Videos 23.27TR lượt xem 2019-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem2.62N
Thích tỷ lệ 80.2%
Số lần bình luận30
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 1.36TR
Tỷ lệ tương tác 16.36%
Thẻ gắn
путин мальцев россия новости навальный москва народ власть задержание оппозиционер политика революция революция в россии вячеслав мальцев против путина артподготовка народовластие мальцев против путина Эдуард Бабаджанян
Giới thiệu
Что нужно делать Мальцеву. Революция в России. Вячеслав Вячеславович Мальцев — российский государственный и общественный деятель, оппозиционер. Мальцев против Путина.
Mở