Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Turn-cut😍모델YUNJI #shorts
디테일 LookBook
디테일 LookBook 257N theo dõi 155 Videos 52.72TR lượt xem 2021-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem319.13N
Thích tỷ lệ 93.8%
Số lần bình luận43
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 145.19TR - 261.35TR
Tỷ lệ tương tác 0.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#shorts

👀instagram
https://instagram.com/detail_lookbook

👀tiktiok
https://vt.tiktok.com/ZSJbrMqQE/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)