Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
30 Jahre 25 km Lauf in Berlin (3. Mai 1981)
Tom Hiver
Tom Hiver 3.59N theo dõi 219 Videos 1.19TR lượt xem 2021-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-25
Tổng số lượt xem868
Thích tỷ lệ 2.07%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 24.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 2.07%
Thẻ gắn
Berlin 25 km de Berlin straßenlauf olympiastadion
Giới thiệu