അടിപൊളി charging വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം / iPhone 11 charging and heating test Malayalam
PrathapGTech
284N theo dõi 568 Videos21.12TR lượt xem· 2020-01-09