Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Backyard Squirrel Maze 1.0- Ninja Warrior Course
Mark Rober
Mark Rober 23.3TR theo dõi 108 Videos 3.22TỶ lượt xem 2020-05-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-17
Tổng số lượt xem107.9TR
Thích tỷ lệ 2.33%
Số lần bình luận92.55N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 49.09TỶ - 56.95TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.19%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Squirrels were stealing my bird seed so I solved the problem with mechanical engineering :)

Here is an explanation of the illusion dish thing!- https://demos.smu.ca/index.php/demos/optics/69-mirage-mirror

Here is a link to the illusion dish (not sponsored :) https://www.amazon.com/dp/B0718XCG7F/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_D9PYEbC85X14F

*MUSIC*
0:02 - Arrow (Instrumental) - Andrew Applepie http://andrewapplepie.com/
0:27 - Kalimba Jam - Blue Wednesday https://soundcloud.com/bluewednesday/
3:21 - Zambo - Devil in Disguise https://danijel-zambo.bandcamp.com/track/devil-in-disguise-2
3:47 - Cereal Killa - Blue Wednesday https://soundcloud.com/bluewednesday/
5:28 - J. Thompson - Real Quick Lovin' https://www.amazon.com/Real-Quick-Lovin/dp/B0010YGE3W
5:39 - New Shoes - Blue Wednesday https://soundcloud.com/bluewednesday/
7:51- Chi- Ponder- https://www.prodbyponder.com/5-free-beats32029775
8:31 - Marimba Idea - Blue Wednesday https://soundcloud.com/bluewednesday/
9:25 - Josef Falkenskold - Tiny Tumble https://www.epidemicsound.com/artists/josef-falkenskold
19:07 - Nik- Ponder- https://www.prodbyponder.com/5-free-beats32029775
Mở