Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
T1 로스터 고정 선언 등... LCK 2021 서머 미디어데이 정리!
원우주
원우주 59.2N theo dõi 101 Videos 11.85TR lượt xem 2021-06-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-22
Tổng số lượt xem152.12N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận1.12N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 69.2TR - 124.57TR
Tỷ lệ tương tác 8.29%
Thẻ gắn
LCK LCK 미디어데이 LCK 이적시장 리그오브레전드 LCK T1 T1 로스터 LCK 라이브 lck korea 원우주 페이커
Giới thiệu
T1 로스터 고정 선언 등... LCK 2021 서머 미디어데이 정리!

0:00 인트로
0:14 팀별 우승팀 예측
0:32 각 팀 LCK 2021 서머시즌 출사표
2:21 담원 기아 인터뷰
2:46 T1 인터뷰
3:46 아웃트로

1주일에 최소 영상 3개 업로드를 목표로 하고 있으며
신속하고 정확한 이벤트 및 정보전달을 목표로 하고 있습니다.​

항상 시청해주셔서 감사합니다!^^

🔵 생방송 :: http://bj.afreecatv.com/woojoo94
💌 문의 :: [email protected]
=====================================================

원우주 유튜브 구독하기 :: https://bit.ly/33zmaBe
재미있게 보셨다면 '구독'과 '좋아요' 부탁드립니다!
감사합니다.

​#LCK #LCK미디어데이 #T1
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)