Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana and Roma Learn About Professions for Children
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 86TR theo dõi 948 Videos 65.21TỶ lượt xem 2021-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem12.71TR
Thích tỷ lệ 68.8%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 14.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.78TỶ - 6.71TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.28%
Thẻ gắn
diana and roma diana cartoon roma and diana diana y roma diana roma professions jobs professions for children jobs for kids educational videos for toddlers diana and roma videos videos for toddlers professions for kids
Giới thiệu
Diana and Roma Learn About Professions for Children. This educational video give children some ideas of different jobs they can be when they grow up.
Thanks for watching!
Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
DIANA Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
ROMA Instagram https://www.instagram.com/kidsromashow/

#DianaandRoma #Professions
Mở