Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
7 PIECES - 11 LOOKS SUMMER STYLING IDEAS | What To Wear In Summer
Provocative Woman
Provocative Woman 1.15TR theo dõi 196 Videos 407.48N lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-05
Tổng số lượt xem815
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 273N
Tỷ lệ tương tác 9.94%
Thẻ gắn
provocative woman fashion style how to what to wear how to style style ideas styling ideas what to wear now clothing summer styling summer styling ideas what to wear in summer summer outfits summer outfit ideas trendy summer styling minimal summer styling trendy styling ideas how to style in summer everyday summer styling summer wardrobe wardrobe ideas wardrobe summer ideas trendy summer outfits trendy summer looks summer style ideas
Giới thiệu
Hey guys, in todays video I styled 7 different pieces by using different accessories & heels, goal was to create as much looks as I could. So, I ended up creating 11 different looks for various summer occasions. Hope you enjoy these looks, thanks for watching 💗

❤ Find me on ❤

Instagram - https://www.instagram.com/provocativewoman_pw/
Blog - https://provocativewoman-pw.blogspot.com/
Facebook - https://www.facebook.com/ProvocativeWoman/

❤ What To Watch Next ❤

HOW TO STYLE LEATHER PANTS - https://www.youtube.com/watch?v=ttl5_IH5Wlg&t
HOW TO STYLE RED DRESS - https://www.youtube.com/watch?v=1BBJaH_P770&t
HOW TO STYLE WHITE BLAZER - https://www.youtube.com/watch?v=cHW1IfhdiLU&t
15 PIECES, OVER 35 OUTFITS - https://www.youtube.com/watch?v=Do7Jgjg2I_k&t
STYLING NEUTRALS FOR AUTUMN - https://www.youtube.com/watch?v=-ejWjgWhmo4&t

❤ Current Equipment ❤

Camera - Canon M50
YouTube Video Editing - Adobe Premiere Pro cc 2018
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)