Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
국민이도 코로나 검사? 집에서 직접 가능한 키트 사서 해봤는데 결과가... 마지막주의! 코로나검사키트 흔한 가족 일상 브이로그 | 말이야와친구들
MariAndFriends
MariAndFriends 2.2TR theo dõi 1764 Videos 1.47TỶ lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem618.85N
Thích tỷ lệ 92.1%
Số lần bình luận36
Tỷ lệ lượt xem 28.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 281.55TR - 506.82TR
Tỷ lệ tương tác 1.01%
Thẻ gắn
말이야와친구들 국민이 24시간 코로나검사키트 말이야 코로나 검사 흔한 가족 일상 브이로그 가족 챌린지 가족 일상 일상 브이로그 국민이 코로나 검사 말이야 코로나 검사 검사키트 공감 학생 공감 예능 개그 ㅋㅋㅋ 슈돌 꿀잼 슈퍼맨이 돌아왔다
Giới thiệu
국민이 말이야 끼야 온 가족이 집에서 코로나 검사 키트 사서 해봤어요!
근데 결과가...

#말이야와친구들 #코로나검사키트 #코로나검사 #국민이 #흔한 #가족 #일상 #브이로그

영실업 제품제공받았습니다

[말이야와친구들] 비즈니스 문의▶ [email protected]

댓글로 소통하고 싶다면 @말이야와친구들 댓글 채널에서 소통해요.

Copyright ⓒ 2016 MarIDEA | MariAndFriends (Creator DWHK) All Rights Reserved.
해당 영상의 저작권은 마리디아 | 말이야와 친구들에게 있습니다. 이 영상을 공유하는 것은 가능하나 허가 없이 변경/배포는 불가합니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)