Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Te HAGO DORMIR muy RICO ❤️😏 Dejate llevar...| Asmr Roleplay Español [F4M]
ASMR RP NOVIA
ASMR RP NOVIA 19.1N theo dõi 32 Videos 1.24TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem21.17N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận164
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.84TR - 6.91TR
Tỷ lệ tương tác 13.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Duerme muy bien con este video 👉👈 los extraño preciosos!

#Asmr #Asmrrpnovia
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)