Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
RESPONDENDO COMENTÁRIOS
Como fazer?
Como fazer? 4.79N theo dõi 30 Videos 518.67N lượt xem 2020-03-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem135
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 2.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 29.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Olá, bem vindo (a) ao nosso canal do YouTube "Como fazer". Nesse vídeo mostrarei a você uma maneira rapidíssima de ir para o primeiro vídeo postado, do canal que você quiser ;-)

Confira nossa playlist de "Dicas para YouTubers" :
https://www.youtube.com/playlist?list...

Sugestões de Vídeos:

COMO IR PARA O PRIMEIRO VÍDEO DE QUALQUER CANAL DA FORMA MAIS RÁPIDA!
https://www.youtube.com/watch?v=Us8vD...

BOLO SIMPLES MUUUITO BOM
https://www.youtube.com/watch?v=ITFXvjj7fI4

Veja mais vídeos no canal :-)
https://www.youtube.com/channel/UChMkzltQ6gi4EkSg0SPuIpg?view_as=subscriber
Mở