Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(Replay) Madrid Premier Padel P1: Pista central 🇪🇸 (August 4th)
Premier Padel
Premier Padel 118N theo dõi 187 Videos 15.56TR lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-12
Tổng số lượt xem546.34N
Thích tỷ lệ 0.58%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 19.88TR - 49.7TR
Tỷ lệ tương tác 0.58%
Thẻ gắn
Madrid Spain P1 Wizink center Tennis Padel tennis Padel Sport live Premier Padel Wizink España
Giới thiệu
Matchs Scheduled on Thursday 4rth of August
https://app-liver-widgets-prod-westeurope.azurewebsites.net/screen/oopbyday/PPT-2022-MAD1/4?t=tsfc

MATCH 1: 6-1 / 3-6 / 6-1
Franco Stupaczuk (🇦🇷) / Pablo Lima (🇧🇷) WINNERS
Vs.
Jeronimo Gonzalez 🇪🇸) / Alejandro Ruiz (🇪🇸)

MATCH 2: 3-6 / 4-6
Maximiliano Sanchez (🇦🇷) / Luciano Capra (🇦🇷)
Vs.
Francisco Navarro (🇪🇸) / Martin Di Nenno (🇦🇷) WINNERS

MATCH 3: 2-6 / 6-4 / 6-4
Juan Lebron (🇪🇸) / Alejandro Galan (🇪🇸) WINNERS
Vs.
Federico Chingotto (🇦🇷) / Juan Tello (🇦🇷)

MATCH 4: 4-6 / 6-7 (2-7)
Fernando Belasteguin (🇦🇷) / Arturo Coello (🇪🇸)
Vs.
Agustin Tapia (🇦🇷) / Carlos D. Gutierrez (🇦🇷) WINNERS
Mở